PROFIL WAKIL BUPATI BANJAR

Nama : H. SAID IDRUS

Tempat & Tanggal Lahir : Martapura, 14 April 1960

Jenis Kelamin : Laki – laki

Agama : Islam

Isteri : Hj. FATMAWATY

Pendidikan :

  • SD : SDN Tunas Harapan (1968 – 1974)
  • SLTP : SMP Negeri Martapura (1974 – 1977)
  • SLTA : SMA Negeri 1 Martapura (1977 – 1980)

Riwayat Pekerjaan / Jabatan / Organisasi :

1. Ketua Rabithah Alawiyah (2018 – 2023)

2. Kepala Kantor PT.POS Indonesia Amuntai (1983 – 1990)

3. Kepala Kantor PT.POS Indonesia Lampihung (1990 -1994)

4. Kepala Kantor PT.POS Indonesia Kasarangan (1994 – 1998)

5. Kepala Kantor PT.POS Indonesia Paringin (1998 – 2005)

6. Kepala Kantor PT.POS Indonesia Tanjung (2005 – 2016)

7. Wakil Bupati Banjar (2021 – 2024)